Thứ Bảy , 1 Tháng Mười 2022
Trang chủ / Biểu phí thẻ tín dụng quốc tế VIB MasterCard

Biểu phí thẻ tín dụng quốc tế VIB MasterCard

Biểu phí thẻ tín dụng quốc tế VIB Chip MasterCard

biểu phí thẻ tín dụng vib mastercard

Phí thường niên:

Thẻ chuẩn với thẻ chính: 250.000 VND

Thẻ chuẩn với thẻ phụ: 100.000 VND

Thẻ Vàng với thẻ chính: 400.000 VND

Thẻ Vàng với thẻ phụ: 200.000 VND

Phí thất lạc thẻ: 300.000 VND

Phí cấp lại PIN: 50.000

Lãi suất cho vay: theo quy định của ngân hàng

Phí rút/ứng tiền mặt: 4% số tiền giao dịch >= 60,000 VND

Phí sử dụng vượt hạn mức: 3% khoản vượt hạn mức và lớn hơn 50.000 VND

Phí thanh toán trễ hạn: 3% số tiền chậm thanh toán và >=50.000 VND

Phí dịch vụ thẻ: 100.000 VND/lần

1. Phí phát hành nhanh: 200.000 VND

Thuộc về CEO

Bài viết HOT

dieu-kien-lam-the-tin-dung-abbankdieu-kien-lam-the-tin-dung-abbank

Làm thẻ tín dụng ABBank thì cần phải đáp ứng điều kiện gì?s

Thẻ tín dụng ABBankk Là loại thẻ mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích hấp …