Thứ Bảy , 20 Tháng Tám 2022
Trang chủ / Hỏi đáp / Hạn mức sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect24?

Hạn mức sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect24?

Hạn  mức rút tiền mặt, hạn mức chuyển khoản, hạn mức chi tiêu trong 1 lần tối đa là bao nhiêu? rút tổi thiểu là bao nhiêu? rút tối đa một ngày là bao nhiêu? chuyển khoản tối đa một lần là bao nhiêu? chuyển khoản tối đa một ngày là bao nhiêu? chi tiêu tối đa một lần là bao nhiêu? chi tiêu tối đa một ngày là bao nhiêu?

 

han-muc-su-dung-the-ghi-no-vietcombank-connect-24

Hạn mức rút tiền mặt của thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24

Hạn mức rút tiền mặt của thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24:Số tiền rút tối đa 1 lần

 • Thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24 hạng Chuẩn: 5 triệu VNĐ
 • Thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24 hạng Vàng: 5 triệu VNĐ
 • Thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24 hạng đặc biệt: 5 triệu VNĐ

 

 

Hạn mức rút tiền mặt của thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24Số tiền rút tối thiểu 1 lần

 • Thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24 hạng Chuẩn: 20.000 VNĐ
 • Thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24 hạng Vàng: 20.000 VNĐ
 • Thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24 hạng đặc biệt: 20.000 VNĐ

 

 

Hạn mức rút tiền mặt của thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24: Số tiền rút tối đa 1 ngày

 • Thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24 hạng Chuẩn: 50 triệu VNĐ
 • Thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24 hạng Vàng: 75 triệu VNĐ
 • Thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24 hạng đặc biệt: 100 triệu VNĐ

 

 

Hạn mức chi tiêu của thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24

 • Hạn mức chi tiêu tối đa trong 01 ngày : Đối với thẻ Vietcombank Connect 24 hạng Chuẩn, hạng  Vàng, đặc biệt đều là : 200 triệu VND.
 • Hạn mức chi tiêu tối đa 1 lần: Đối với thẻ Vietcombank Connect 24 hạng Chuẩn, hạng  Vàng, đặc biệt đều là : 200 triệu VND

Hạn mức chuyển khoản của thẻ ghi nợ Vietcombank Connect 24

 • Số tiền chuyển khoản tối đa trong 1 ngày: Đối với thẻ Vietcombank Connect 24 hạng Chuẩn, hạng  Vàng, đặc biệt đều là 100 triệu VND.
 • Hạn mức chuyển khoản tối đa/giao dịch: Đối với thẻ Vietcombank Connect 24 hạng Chuẩn, hạng  Vàng, đặc biệt đều là dưới 100 triệu VND.
Hạn mức sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect24?
Rate this post

Thuộc về CEO

Bài viết HOT

Đáo hạn thẻ tín dụng

Khi dùng thẻ tín dụng thì nên nắm rõ các thông tin sau

Sử dụng thẻ tín dụng ngày này đang được coi phổ biến và trong tương …