Thứ Ba , 26 Tháng Mười 2021

HSBC

Giao dịch mua hàng trên mạng internet không thực hiện được? Mã xác nhận “VbV” là gì?

the-visa-hsbc

Giao dịch mua hàng trên mạng internet không thực hiện được, “VbV” là gì? Khách hàng có cần phải nhập mã xác nhận không? “Xác nhận bởi Visa” – VbV là một dịch vụ miễn phí được cung cấp bởi tổ chức Visa thế giới cho khách hàng sử dụng …

Xem thêm »

Hạn mức thanh toán hàng ngày trên Ngân Hàng Trực Tuyến của HSBC

chuyen-tien-tai-khoan

Hạn mức thanh toán hàng ngày trên Ngân Hàng Trực Tuyến của HSBC Hạn mức chuyển khoản đến tài khoản thụ hưởng được đăng ký trước là VND 500.000.000. Những tài khoản thụ hưởng được đăng ký trước sẽ có hiệu lực nếu Quý khách điền vào mẫu đơn “Đơn …

Xem thêm »

Sau khi đã chuyển tiền và nhận được “Tin Xác Nhận”, tài khoản HSBC vẫn chưa bị ghi nợ

chuyen-tien-tai-khoan

Sau khi đã chuyển tiền và nhận được “Tin Xác Nhận”, tài khoản HSBC vẫn chưa bị ghi nợ Khi Quý khách nhận được “Tin Xác Nhận”, giao dịch chuyển tiền của Quý khách đã được nhận bởi Ngân Hàng. Tuy nhiên, một số loại giao dịch sẽ được xử …

Xem thêm »