Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Trang chủ / Phí xác nhận hạn mức tín dụng

Phí xác nhận hạn mức tín dụng

Biểu phí thẻ tín dụng quốc tế PGBank Visa

biểu phí thẻ tín dụng quốc tế PGbank

Biểu phí thẻ tín dụng quốc tế PGBank Visa Khi đăng kí sử dụng thẻ tín dụng quốc tế PG Bank, khách hàng phải chịu các mức phí sau: Phí phát hành thẻ (phát hành thường) Miễn phí Phí thường niên Phí thường niên thẻ chính Thẻ vàng 300,000 VND Thẻ chuẩn 150,000 …

Xem thêm »

Biểu phí mở và sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express

The VIP Vietcombank-airlines

  Biểu phí mở và sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express 1. Phí thường niên Thẻ chính (không mua thẻ GFC): 800.000 VND/thẻ. Thẻ phụ (không mua thẻ GFC): 500.000 VND/thẻ. Thẻ chính (có mua thẻ GFC): 1.300.000 VND/thẻ. Thẻ phụ (có mua thẻ GFC): …

Xem thêm »